On the Noticeboard

Czy Jestem Opiekunem?

CZY JESTEM OPIEKUNEM?
Na dzień dzisiejszy wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że jest opiekunem, sądząc, iż słowo to tłumaczy tylko opiekę płatną.

OPIEKUN to także członek rodziny lub znajomy, który opiekuje się dzieckiem/dorosłym, który potrzebuje dodatkowego wsparcia.
Wiadomym jest, że w naszej kulturze przyjęte jest, iż opieka nad bliskim to nasz obowiązek.

Niechcielibyśmy jednak, aby poczucie obowiązku zatrzymywało Państwa przed kontaktem z nami, jeżeli moglibyśmy pomóc.

Pamiętajmy o tym, że właśnie Państwo sprawiają, iż życie codzienne bliskich jest łatwiejsze. Niezapominajmy więc o jakości własnego życia! Jeżeli możemy pomoc je rozjaśnić, zapraszamy do kontaktu:
Tel: 02380 58 23 87
txt: 0777 008 6302